Uranium Industry a NAC „Kazatomprom“ podepsali Memorandum o spolupráci v oblasti jaderné energetiky

Uranium Industry a kazachstánská státní společnost „NAC „Kazatomprom“ podepsali Memorandum o spolupráci v oblasti jaderné energetiky.

Uranium Industry a kazachstánská státní společnost „NAC „Kazatomprom“ podepsali Memorandum o spolupráci v oblasti jaderné energetiky.

Strany se dohodly na budování partnerství na základě zásad společného zájmu. V souladu s podepsaným dokumentem strany plánují rozvíjet dlouhodobou spolupráci s cílem realizace projektů v jaderně-palivovém cyklu. Hlavní důraz bude kladen na otázky geologického průzkumu, těžby a zpracování uranu, rekultivace, marketingu a prodeje uranové produkce.

V souladu s memorandem taktéž plánují Kazatomprom a Uranium Industry aktivity v oblasti výměny zkušeností, společné realizace projektů týkajících se zavedení inovačních technologií, organizace vědecko-výzkumné činnosti a zlepšení ekologického prostředí.

Related news