Společný podnik Gurvan Saichan GSJV obdržel těžební licence

V září 2016 PREVALENT Investment Fond a jeho počáteční investiční společnost Uranium Industry a.s. (UI) získala 4 licence na vývoj projektu společného podniku Gurvan Saihan (GSJV). GSJV byl vytvořen pro výzkum a vývoj ložisek uranové usazené horniny, které se nachází v jižní části Gobi v Mongolsku. UI získala 85% podíl GSJV od Denison Mines Corp v listopadu 2015.

V září 2016 PREVALENT Investment Fond a jeho počáteční investiční společnost Uranium Industry a.s. (UI) získala 4 licence na vývoj projektu společného podniku Gurvan Saihan (GSJV). GSJV byl vytvořen pro výzkum a vývoj ložisek uranové usazené horniny, které se nachází v jižní části Gobi v Mongolsku. UI získala 85% podíl GSJV od Denison Mines Corp v listopadu 2015.

Majetek získaný UI spočívá ve čtyřech průzkumných licencích ložisek: Hairhan, Haarat, Gurvansaihan a Ulziit. Celkový těžební majetek – 28,490 hektarů. Poté, co licence dosáhly ukončení platnosti licencí na průzkum a UI splnil všechny závazky, které vyžadovala mongolská vláda, byly licence na tyto čtyři oblasti převedeny na těžební licence.

Hairhan je nejpokročilejší ložisko projektů GSJV, které se nachází v Ulziit soum, Dundgovi ajmag o celkové rozloze 4628,42 hektarů. Ložisko Gurvan Saihan se nachází asi 65 kilometrů od Hairhan a má rozlohu 2810,44 hektarů. Ložisko Haarat, které se nachází v Bayanjargalan, pokrývá 10386,24 hektarů. Ložisko Ulziit je největší, zahrnuje 10665,22 ha a nachází se v Tuvshinshiree.

Práce je stále zaměřena na reorganizaci společného podniku za účelem zvýšení podílu účasti Mon-atom v projektu GSJV až o 34%, a to v souladu se Zákonem o jaderné energii. Příprava k zahájení zkušební těžby v procesu je naplánována na konec roku 2017, zatímco průmyslová výroba je naplánována na rok 2018.

Related news